De Route: Koning Willem Alexanderkanaal

In 2013 is het Koning Willem Alexanderkanaal geopend als het laatste ontbrekende deel van de vaarroute. Het zes kilometer lange kanaal ligt tussen Oranjedorp en het Scholtenskanaal bij Klazienaveen. Het kanaal is dus gegraven om de verbinding tussen Erica en Ter Apel mogelijk te maken waardoor de vaarroute door Noord Nederland en Noord Duitsland gecompleteerd werd.

Zand en leem uit het kanaal is gebruikt om verdroging van het gebied te stoppen en daarmee het Oosterbos, de heide en het overgebleven veen voor de toekomst te bewaren. Diepgelegen paden waren de oorzaak van ontwatering. Door opvulling met zand en leem krijgt de vernatting weer een kans.

Link: KWAK geopend RTV Drenthe

Niets gevonden