Nieuw-Dordrecht (Drents: (Nei-)Dord) is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp, gelegen op een zandrug (een uitloper van de Hondsrug) ten zuidoosten van de stad Emmen. Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen, en bospercelen. Het grenst in het oosten aan het Oosterbos, waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn. Tot het dorpsgebied van Nieuw-Dordrecht behoort ook de buurtschap Oranjedorp. Ten westen en zuidwesten van het dorp liggen enkele grote bedrijventerreinen. Het dorp is goed bereikbaar via de N862 en de N37.

Brug

Monument

Sluis