Menu

Nieuw Dordrecht

Nieuw-Dordrecht (Drents: (Nei-)Dord) is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp, gelegen op een zandrug (een uitloper van de Hondsrug) ten zuidoosten van de stad Emmen. Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen, en bospercelen. Het grenst in het oosten aan het Oosterbos, waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn. Tot het dorpsgebied van Nieuw-Dordrecht behoort ook de buurtschap Oranjedorp. Ten westen en zuidwesten van het dorp liggen enkele grote bedrijventerreinen. Het dorp is goed bereikbaar via de N862 en de N37.

Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp gelegen tegen de Hondsrug. Het dorp grenst aan het Oosterbos, waar nog stukken hoogveen te vinden zijn. De naam is afgeleid van Dordrecht waar het hoofdkantoor van de Drentse Kanaalmaatschappij gevestigd was.
Jans Brands heeft in het museum Collectie Brands een unieke privé-verzameling. U vindt er ondermeer objecten uit de geschiedenis van Drenthe en het Drents-Groninger veengebied. Het museum is van dinsdag- tot en met zondagmiddag geopend.

Tijdens WOII zijn er boven de gemeente Emmen geallieerde vliegtuigen neergeschoten. Het eerste vliegtuig stortte op 20 februari 1943 neer in Nieuw-Dordrecht. Op het R.A.F. kerkhof werden de bemanningsleden van deze vliegtuigen begraven. In totaal vindt u er 24 oorlogsgraven.

En verder:
– Hervormde kerk (1874)

Aanmeringsplek

Brug

Monument

Sluis


Route & vaartips
Vaar
Magazine

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!