Zonder bestemming vertrek ik en ga de zon achterna. Een oase van rust; ik open mijn hart en luister naar de kleurrijke verhalen van dit gebied. Moderne technieken en rijke historie vinden elkaar op deze bijzondere route. Dit is varen in de 21e eeuw!

Ontdek en geniet van een metamorfose in het veenvaartgebied
‘Woest en ledig’ was het in Drenthe in vroeger tijden: zo ook in het veenvaartgebied in Zuidoost-Drenthe. Met het winnen van turf kwam dit gebied in ontwikkeling. Turfwinning voor eigen gebruik, voor brandstof van steenbakkerijen en aardappelmeelfabrieken en later als verkoop voor economisch gewin. Voor de winning moest het door de eeuwen heen gevormde hoogveen ontwaterd worden: er ontstond een uitgebreid wijk- en kanalenstelsel waardoor de later gewonnen turf ook weer vervoerd kon worden in aansluiting op al bestaande waterwegen. De turfwinning is verleden tijd, het nog resterende hoogveen wordt nu internationaal gezien als een uniek gebied qua flora en fauna. Het landschap vertoont nog altijd de kenmerken van het ‘woest en ledige’ karakter van weleer.

‘Rondje Drenthe’
In 2013 werd onder de naam ‘Veenvaart’ de vaarverbinding Erica – Ter Apel geopend. En het is deze vaarverbinding met daarin het 5,5 kilometer lange nieuw gegraven Koning Willem-Alexanderkanaal, die het varen mogelijk maakt van Zuidoost-Drenthe naar het Friese Merengebied, Overijssel, Twente en vice versa. Zo is er nu een kortere vaarverbinding met Duitsland mogelijk en kan ook een ‘rondje Drenthe’ gevaren worden. Hiermee is niet alleen een knooppunt van oude vaarwegen hersteld. Door deze ontsluiting van het gebied is er ook een andere dynamiek in deze regio ontstaan. Vaarvoorzieningen en faciliteiten rondom het varen zijn sterk verbeterd en het activiteitenaanbod is op een hoger plan gerealiseerd.

Ontdek hier wat de gemeente Emmen allemaal te bieden heeft.

Kunst, cultuur, ruimte en rust
De aandacht voor historie en cultuur in het veenvaartgebied is ook sterk toegenomen. Zo kent het gebied karakteristieke lintdorpen langs deze Veenvaart met een rijkdom aan cultureel erfgoed waaronder monumenten, streekmusea en kunstwerken. Daarnaast kun je parels in het landschap bezoeken, zoals het Bargerveen en het grensoverschrijdende Bourtanger Moor in Duitsland. Er is veel ruimte en rust met volop gelegenheid voor wandelen en fietsen. Ook is er gelegenheid om uiteenlopende dagattracties te bezoeken. Het veenvaartgebied is meer dan een ‘kanaal met een verhaal’ alleen. Maak het allemaal mee! Er is voor ‘elk wat wils’.

De route in beeld
Klik hier om een overzicht te krijgen van de route.